Ładowanie

Jesteśmy najlepsi w tym co robimy!

Bioasekuracja

Bioasekuracja, biologiczna ochrona fermy – działania prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otoczeniu mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstwa. Celem bioasekuracji jest ograniczenie rozprzestrzeniania się w obrębie gospodarstwa wirusów, bakterii, mykoplazm, pasożytów, wektorów biologicznych, poprzez stworzenie środowiska maksymalnie wolnego od drobnoustrojów chorobotwórczych.

  • Środki transportu, którymi przywozimy ludzi na fermy drobiu są myte i dezynfekowane po każdym załadunku.
  • Nie wjeżdżamy bezpośrednio na fermę, by zminimalizować dostanie się wirusa samochody zostawiamy w wyznaczonym przez hodowcę parkinu poza fermą.
  • Posiadamy obszerną bazę danych pracowników, dzięki temu planujemy załadunki tak aby ta sama osoba przez minimum 24 h nie pojechała na załadunek lub inne zlecenie przy ręcznym wyłapywaniu drobiu ponieważ jest potencjalnym nosicielem wirusa.
  • Posiadamy własne ubrania, rękawice, skarpety, obuwie typu crocs dla pracowników które pierzemy i dezyfekujemy w specjalnych środkach chemicznych aby zabić wirusa.
  • Przestrzegamy dezynfekcji, przed wejściem na fermę oraz każdy budynek. Korzystamy z oprysków baketrio i wirusoboczych.